Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.06.2017

Популацията на защитеното растение е стабилна това установи проверката на РИОСВ – Смолян  на най-голямото естествено находище на Родопски крем (Lilium rhodopaeum Delip.) в Родопите. То се намира в защитената местност "Ливадите" край село Сивино.

Родопският крем се среща на още няколко места в Родопите в Куцинско блато край с.Проглед, в резервата Сосковчето край Смолян и в района на Рудозем – местността Циганско градище и  край с.Стойките.

Видът е с природозащитен статут „критично застрашени“ и е включен  в Червената книга на България . Рядкото растение е балкански ендемит който се среща се само в Родопите – на територията на Южна България и Северна Гърция.

Снимки