Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.11.2008

Всички работещи бензиностанции в общините Смолян, Борино и Чепеларе отговарят на изискванията за опазване на атмосферния въздух. Това установиха проверки на експерти от РИОСВ-Смолян

Съгласно Наредба №16 за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при съхранение, товарене и разтоварване на бензини, бензиностанциите на територията на населените места трябва да бъдат оборудвани със система, която да улавя бензиновите пари, изтласквани при зареждане на резервоарите и да ги връща обратно в цистерните. Целта е значително да бъдат намалени емисиите от летливи органични съединения в атмосферния въздух. Изискванията на Наредбата се прилагат за всички новоизградени бензиностанции, за действащите с производителност по-висока от 1000 куб. м. годишно, както и за действащите бензиностанции, разположени в жилищни квартали или на работни площадки, независимо от тяхната производителност. Съобразно утвърден график, в зависимост от реализираните годишни продажби и местоположението, всички бензиностанции трябва да бъдат приведени в съответствие с нормативните изисквания до края на 2009 година.

Седем са бензиностанциите, които към момента все още не отговарят на нормативната уредба. За 4 от тях - собственост на „Петрол” АД, фирмата е разработила програма за поетапното им реконструиране и привеждане в съответствие до края на 2008 г.

Всички бензиностанции от големите вериги като Шел, OMV и Лукойл, както и новопостроените отговарят на изискванията и имат система за улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобилите.