Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.10.2008

Млада птица от вида обикновен мишелов спасиха експерти от РИОСВ-Смолян. Птицата е със счупено крило и вече е предадена на центъра за рехабилитация на защитени видове в Стара Загора, където ще се предприемат мерки за нейното укрепване.

В продължение на около 1 месец служителите от ВЕЦ „Тешел” са полагали грижи за мишелова, като са се надявали птицата да се възстанови и да я върнат в природата. След като не се е достигнало до подобрение, те информират РИОСВ-Смолян за предприемане на мерки за спасяване на вида. Мнението на експертите е, че въпреки полаганите грижи, едномесечното забавяне на компетентна помощ може да се отрази върху възстановяването на мишелова. За да се избегнат нежелани усложнения, в подобни ситуации е задължително незабавно да се информират компетентните органи.

Обикновеният мишелов е защитен вид, съгласно закона за биологичното разнообразие. За улавяне, безпокойство или умъртвяване на защитени видове, санкцията е в размер на 3000 лв.