Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

21.04.2017

Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян организира поредица от инициативи по повод предстоящия Световен ден на Земята – 22 април.

Среща-дискусия на тема: „Опазване на Земята – нашият дом” се проведе с ученици от 5-ти и 6-ти клас на Основно училище „Отец Паисий” в град Мадан. Децата бяха запознати с климатичните изменения и проблемите на планетата Земя, вследствие на замърсяването на различните компоненти на околната среда – води, въздух и почви.

Представители на РИОСВ-Смолян участваха и в инициатива на ученици от 8-ми до 11-ти клас на ПГИ „Карл Маркс” град Смолян, членуващи в клуб по екология „Силивряк”, на която бяха представени презентация и изложба „Флорариуми и миниградини”.

Съвместно с Регионален исторически музей „Стою Шишков“- град Смолян и Екоорганизация  „Диви Родопи“, РИОСВ-Смоляна организира творческо ателие. В инициативата се включиха малки природозащитници, които изработиха интересни пана от естествени материали.

Снимки