Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

24.02.2017

Отпуснатите квоти билки под специален режим за Смолянска област са определени на база подадено заявление от билкозаготвителния пункт в село Момчиловци, община Смолян. Те са за следните видове лечебни растения: 200 кг. Иглика (цвят), 100 кг. стрък от Лазаркиня и 100 кг. лист от Лудо биле.

Разпределението бе извършено със заповед на директора на РИОСВ – Смолян и проведена междуведомствена комисия, като квотите са предоставени на фирмата заявител. Еконспекцията осъществява контрола по изпълнението на заповедта. При констатиране на търговска дейност с лечебни растения, включени в приложението към заповедта, нарушителите ще бъдат санкционирани.

Допустимите за събиране през 2017 г. количества билки (кг сухо тегло) от естествените находища на видовете лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване, бяха определени със заповед на министъра на околната среда и водите от 3 февруари 2017 г. В документа се посочва кои лечебни растения са под специален режим на опазване и ползване и кои е забранено да се събират с търговска цел през 2017 г.