Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

20.02.2017

Директорът на РИОСВ – Смолян изпрати предписания до кметовете на общините в обхвата на инспекцията в срок до 1 април 2017 г., да извършат проверки на реките и прилежащите им земи за нерегламентирани замърсявания (сметища) на територията,  която контролират. При наличие на нерегламентирани замърсявания, кметовете  трябва да организират почистването им. Проверките са по заповед на министъра на околната среда и водите Ирина Костова.

След изтичане на дадения срок – 1 април, експертите ще проверят какво е свършено. Проверките ще бъдат извършени в периода от 4 до 26 април, съобразно график, утвърден от директора на РИОСВ.

При констатиране на замърсявания и неизпълнение на дадените предписания, ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки.