Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

21.11.2016

На 21 ноември започва инициативата на РИОСВ - Смолян “Седмица без найлонови торбички и опаковки”. В нея ще се включат 40 търговски обекти и осем производители. Иницаитивата е насочена към  намаляване потреблението на найлоновите торбички. Кампанията ще продължи до 25 ноември и  се провежда в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, в която РИОСВ - Смолян се включва за трета поредна година. В тази връзка приканваме гражданите да дадат своя принос като  при пазаруване носят своя торбичка за многократно използване. На 28.11.2016 г.,включилите се в кампанията, ще представят в екоиспекцията отчет за спестените количества опаковки. РИОСВ-Смолян  ще отличи участниците в две категории - „Най-добра инициатива през седмицата“ и „Най-добра практика“, която ще доведе до цялостно намаляване на опаковките.