Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.01.2008

Обществено обсъждане на „План за действие за опазване на кафявата мечка в България” ще се проведе в РИОСВ-Смолян на 29 януари. Проявата е организирана от инспекцията и Сдружение за дива природа „Балкани. Подобни обществени обсъждания ще се поведат и в други градове на страната, като целта е плана да бъде представен и дискутиран със всички заинтересовани страни. Документа е разработен от служители на МОСВ, ДАГ и териториалните им поделения, представители на НПО, научни работници, независими експерти. Проведени са 8 работни срещи, обобщени са научни разработки, приложени са анкети с местно население. Изследването показва, че като цяло отношението на населението към мечката е положително, а според анкетите жителите на Родопите са имали най-много срещи със защитения вид.

Целта на плана е да се набележат мерки за опазване на кафявата мечка, ограничаване на бракониерството, а така също и предприемане на действия за намаляване на щетите, които тя нанася върху селскостопанското имущество.