Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.11.2016

РИОСВ – Смолян обявява „Седмица без найлонови торбички и опаковки”. Инициативата е насочена към всички потребители, производители и търговци и ще се проведе от  21 до 25 ноември 2016г.  под мотото „Еко бъди, пари пести“ .

За участие е достатъчно производителите на опаковани стоки и собственици на търговски обекти, които искат да станат част от кампанията да заявят намерението си пред РИОСВ - Смолян, като в свободен текст посочат идеята си.  

Отчет за спестените количества опаковки по време на инициативата, трябва да бъде представен в екоинспекцията до 28.11.2016г.   

Целта на регионалната кампания е да привлече вниманието на обществеността  към правилното използване и управление на отпадъците. Чрез нея се насърчават гражданите, държавните и неправителствени организации да участват в инициативи, свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата. Кампанията се провежда в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците, в която РИОСВ – Смолян се включва за трета поредна година.

След приключване на инициативата РИОСВ – Смолян  ще отличи участниците в две категории: Най – добра инициатива през седмицата и  Най – добра практика, която ще доведе до цялостно намаляване на опаковките.

За търговците: От тук може да изтеглите  обява, която да поставите на видно място във Вашия търговски обект.