Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.10.2016

Групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян провери днес сигнал за две убити овце. Животните били нападнати в обор, намиращ се на 1 км. от село Бостина, община Смолян. Експертите установиха, че щетата е нанесена от мечка, предвид намерените следи, доказващи нападението върху животните. Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.