Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

15.10.2008

РИОСВ-Смолян ще контролира улова на 5 диви кози и транспортирането им до природен парк Витоша . Това се регламентира от разрешителното, издаденото от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Разрешителното е в отговор на заявление на ДПП „Витоша”. Целта е да се подобри качеството и структурата на популацията на дивата коза в парка, чрез внасяне на видове от други райони.

Уловът следва да се извърши на територията на държавно ловно стопанство „Извора”. Разрешителното е валидно до 1 март 2009 година. Забранено е улавянето на женски кози с малки.