Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.09.2016

От началото на септември “Групата за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян е проверила три сигнала за щети от мечки. При направените проверки в местностите „Райковски ливади“ и „Кукувица“ и  в село Славейно, община Смолян, са установени щети върху осем овце. В землището на село Петково, където като превантивни мерки са заложени фотокапани, експертите не са констатирали движение на мечки в района. На кметството са предоставени спрейове за защита, които да бъдат раздадени на населението. Комисия ще изготви предложения за обезщетяване на собствениците.