Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.10.2008

250 килограмова мечка-стръвница отстреляха в петък вечер в местността Оброчище, района на Дебеляново. Съгласно условията на разписаното разрешително от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, отсрелът е извършен чрез причакване на мястото на убито предишната вечер от мечката животно. Щети от мечка в този район на община Баните се констатират през последните години. Последната щета е от четвъртък вечер, когато мечката е отмъкнала, отнесла на около 100 метра и нахапала магаре в Дебеляново. Ветеринарен лекар, присъствал на комисията по отсрела удостовери, че в стомаха на стръвницата има животински остатъци - кожа, месо и кости.

Мечката е мъжка, на приблизителна възраст около 10 - 12 години. Комисия ще оцени трофея, който съгласно условията на разрешителното остава на разпореждане на Държавно горско стопанство Славейно.