Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.08.2016

Експерти на РИОСВ - Смолян са санкционирали 23 обекта от началото на 2016 г.,  за нарушаване на екологичното законодателство в сектор „Води“. На девет са съставени актове за установяване на административни нарушения, а на четиринадесет има наложени и действащи текущи месечни имуществени санкции. Обектите са свързани с рудодобивната, хранително-вкусовата промишленост и автомивки. Завишеният брой санкционирани обекти е резултат от засиления контрол на инспекцията и сигнали на гражданите. Контролната дейност на инспекцията, е довела до подобрена работата на пречиствателните съоръжения на обектите, а от там и до намаляване на вредното въздействие върху околната среда. След  извършени проверки на млекопреработвателните предприятия в село Бял извор, община Ардино, е преустановено нерегламентираното заустване на отпадъчни води и е постигнато добро състояние на водите на река Белизворска. За недопускане на повторни нарушения, водещи до замърсяване на водни обекти, екоинспекцията продължава да осъществява засилен контрол.