Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.07.2016

“Групата за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян на 23 юли спешно е извършила проверка по сигнал за убита кафява мечка, в землището на с. Брезе, община Девин. В проверката са участвали и представители на РИОСВ - Смолян, Държавното ловно стопанство - Извора и РУ „Полиция“ – Девин. Констатирани са следи от кръв и влачене на трупа до мястото на загробване, на около 300 метра от дивечова хранилка. Съгласно Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие, кафявата мечка е защитен вид. За изясняване на случая, инспекцията ще сезира Окръжна прокуратура – Смолян за вземане на отношение по компетентност по смисъла на НК.