Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

11.07.2016

След получен сигнал на 9 юни за побеляване на р.Арда, в района на Рудозем, екип от експерти на РИОСВ - Смолян, БД ”ИБР” - Пловдив (изнесено бюро-Смолян) и РЛ - Смолян са извършили незабавна проверка на реката в участъка на ГПСОВ - Рудозем. При направения оглед е установено изтичане на руднични води от рудник „Димов дол”, експлоатиран от „Рудметал”АД. Взети са водни проби за анализ. При установяване на наднормени стойности ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.