Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

08.07.2016

ДО

РИОСВ СМОЛЯН

 
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
От Нюркян Мехмедали 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
   Днес на 05.07.2016 година, бях много приятно изненадан да видя реката в отлично състояние, без миризми, мръсотии и най радостното имаше и рибки, самото движение на рибки по този участък на реката е достатъчно показателен за състоянието на реката и нейната чистота. Точно преди година, писмата ми  бяха от друг характер, заради едно объркване и малко повече адреналин се получи едно огромно объркване още от първия ден когато подадох сигнал, което не докара до нищо по добро във времето с изключение на едно нещо, което не мога да спомена в това писмо. Минаваха дни и понеже бях доста далеч, не получавах почти никаква информация за случващото се, но и да получавах някои неща, те не бяха цели и от съмнителен източник. Това затъмнение наложи да проведа телефонен разговор с директора на РИОСВ Смолян, Екатерина Гаджева, от която получих информация за направените проверки, предприетите мерки и какво се смята да се направи като контрол и мониторинг на състоянието на реката, оказа се, че те след сигнала са работили активно, но не са го отразили никъде защото това не им е било целта. Благодарен съм на екипа на Г-жа Гаджева, както и на нея, за огромния професионализъм, положения труд за постигането на такива бързи резултати. Благодарен съм за това , че въпреки това лошо начало, тя и екипа и показаха безпристрастия и високо ниво на възможности, търсене на решения които да са много трайни във времето. Аз съм изненадан най много от това, че видях как една администрация в България и то контролна, може да работи бързо, да прилага закона и най важното резултатите им са видими. Това не е само успех на местно ниво а и в национален мащаб, те заслужават да бъдат давани като пример. Силно се надявам, че постигнатите резултати ще бъдат запазени, както и няма да преустановят търсенето на трайно решение и постоянния контрол над река бялизворска.
Благодаря ви за положените усилия.
 
 С уважение:                                                                                05.07.2016
НЮРКЯН МЕХМЕДАЛИ