Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.06.2016

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян, Южноцентрално държавно предприятие – Смолян, Регионалната дирекция по горите - Смолян и Държавно горско стопанство - Смилян обсъдиха мерките спрямо мечката, която вчера нападна човек в района на село Люлка, община Смолян. На този етап не се обмисля да се иска разрешително за отстрел на мечката, тъй като тя е с малко мече и няма други подобни прояви. От снощи, на мястото на инцидента са служители на екоинспекцията и горските стопанства. Поставени са фотокапани, но те все още не са засекли мечката. Теренните проверки по издирването на мечката продължават.