Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

09.06.2016

Около 15 ч. вчера, Групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян незабавно провери сигнал за разрушени пчелни кошери в землището на с. Гьоврен, община Девин. В пчелина се отглеждат 30 кошера. Предвид намерените следи, експертите установиха, че щетата върху 14 кошера и множество пчелни пити, е нанесена от мечка. Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.