Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.09.2008

От 2 седмици започна събирането на плод шипка, показват проверки на РИОСВ-Смолян. През тази година интензивността на изкупуване на плод шипка и хвойна е сравнително добра. Събират се само плодове в пълна зрялост. За изкупените и реализирани количества се води отчетна книга съгласно изискванията на РИОСВ. Първичната обработка и съхранението на лечебните растения е съгласно изискванията на Закона за лечебните растения.

Събирането на лечебни растения и горски плодове се извършва, така че да не води до увреждане на находищата на видовете, констатират експертите от инспекцията. За поредна година освен на диворастящи растения се разчита и на култивирани билки. От РКС са изкупили значително количество култивирана маточина, отгледана в плантации в района на село Елховец.