Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.06.2016

През май по наложени текущи месечни имуществени санкции от РИОСВ-Смолян са събрани  27 732,59 лева. От тях 22 186, 07 лв. ще бъдат преведени по сметки на общините на територията на които се намират обектите замърсители. Тези средства могат да се използват само  за реализиране на екологични проекти. В резултат от извършената контролна дейност и констатирани нарушения на екологичното законодателство през месец май,  РИОСВ-Смолян е съставила 5 aкта за извършване на административни нарушения.  Четири за непочистване на речните корита от нерегламентирани замърсявания с отпадъци и един  за замърсяване на воден обект. Издадени са 4 наказателни постановления за замърсяване на водни обекти на стойност 6 000 лева.