Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.05.2016

“Групата за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян провери сигнал, получен на 25 май към 18 ч. за две убити овце от мечка. Животните са нападнати от мечка по време на паша в местността „Чепеларските ливади“, на 2 км. от махала Кукувица в землището на с. Широка лъка. “Групата за бързо реагиране” към РИОСВ – Смолян е проверила и сигнал за убита овца, получен в празничните дни. Животното е нападнато от мечка в близост до обор  в землището на с. Дряновец, община Чепеларе. При направените огледи, експертите са установили множеството следи, доказващи, че  нападението върху животните е от мечка. Комисия ще изготви предложения за обезщетяване на собствениците.