Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

10.05.2016

Сигнал за замърсяване на въздуха от горене на кабели в кв. Устово предизвика незабавна проверка от РИОСВ – Смолян в понеделник вечерта. Експерти направиха обстоен оглед в квартала. Не беше установено нерегламентирано изгаряне на кабели, пластмаси и други материали, които могат да замърсят въздуха. РИОСВ – Смолян  извърши в квартала  няколко планови и проверки по сигнали, както за чистотата на дерето, така и за нерегламентирано изгаряне на кабели. След проверка през миналата седмица, бе установено, че дерето в квартала е замърсено с отпадъци. По инициатива на инспекцията се организира почистване на дерето, сметосъбиране и извозване на отпадъците. В акцията се включиха около 40 жители на махалата. Събраните отпадъци бяха извозени до Регионално депо за твърди битови отпадъци "Теклен дол" , с транспорт организиран от община Смолян. Това е поредната инициатива на инспекцията за почистване на дерето. Такива акции бяха организирани и миналата година.