Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

15.04.2016

Групата за бързо реагиране при РИОСВ – Смолян провери сигнал за мъртво животно в местността "Калабакла" на 6 км от село Грохотно, община Девин. Експертите установиха, че има убито конче. Извършен е цялостен оглед на територията в радиус от 2 км за следи от мечка, но такива не са установени. Констатирани са следи само от вълк. По убитото животно също няма специфични следи за нападение от кафява мечка. Кончето е било оставено на свободна паша от собствениците си, без ограда и надзор и не са били взети мерки за превенция от нападение. Тъй като не е установено щетата да е от нападение на мечка, РИОСВ-Смолян няма да прави  предложение за обезщетяване на собственика.