Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

05.04.2016

 “Групата за бързо реагиране“ при РИОСВ – Смолян провери сигнал за мъртви животни, в района на местността “Варадил“, между селата Чокманово и Полковник Серафимово, община Смолян. Експертите установиха, че мечка е нападнала две овце и едно агне по време на паша. Това е първата регистрирана щета от мечка върху селскостопанско имущество за 2016 г., въпреки топлата зима и ранната пролет. РИОСВ-Смолян ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.