Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

18.02.2016

 По разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, директорът на РИОСВ – Смолян даде предписания на кметовете на всички контролирани общини да извършат проверки на речните легла и прилежащите територии на реките в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания (сметища) и при наличие да организират почистването им. 

След изтичане на срока на предписанията – 1 април 2016 г., експерти на инспекцията ще извършат проверки на място. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети необходимите административно-наказателни мерки.