Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.02.2016

 Експерти от РИОСВ – Смолян спасиха ранен мишелов. На 16 февруари 2016 г. в инспекцията постъпи сигнал за бедстваща граблива птица в района на  кв. „Езерово“. Експерти на РИОСВ – Смолян откриха птицата своевременно. Тя е от вида обикновен мишелов, с открита рана и счупено крило. На птицата бе оказана първа помощ, след което бе изпратена за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

 
Обикновеният мишелов се среща на територията на цялата страна. Той е защитен вид, включен в Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие.
 
РИОСВ – Смолян информира, че при намиране на птица или животно в безпомощно състояние, гражданите могат да подадат сигнал на зеления телефон на инспекцията  за предприемане на действия във възможно най-кратък срок.