Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

28.01.2016

РИОСВ – Смолян е победител в категорията „Публични институции” за най-успешни кампании по време на ЕСНО 2015. Седмицата е организирана от ЕК и е координирана за България от Асоциацията на еколозите на общините в България. Наградата бе връчена от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на директора на инспекцията инж. Екатерина Гаджева. Получавайки наградата инж. Гаджева благодари на екипа и на учениците от Професионална гимназия по приложни изкуства в Смолян, с които заедно постигнаха този успех. Инспекцията получава за втори път награда – първата е от 2013 г.
 
Седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците бе повод РИОСВ – Смолян да проведе семинар „Превръщане на отпадъците в полезни материали”. В него активно се включиха ученици от Професионална гимназия по приложни изкуства в Смолян. Средношколците научиха полезни неща за различните видове отпадъци, методите и технологиите за повторна употреба. Участниците в семинара имаха задача да подготвят материали, свързани с темата. Прекрасните илюстрации бяха отпечатани на календари за 2016 г. и разпространени в различни институции.
 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността по правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, обществото и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.