Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

17.12.2015

 РИОСВ – Смолян  организира благотворителен базар с творби от конкурса „Дарове от планината”. Базарът отваря врати на 21 декември от 10,30  и ще продължи до 23. Граждани и представители на различни институции и фирми могат да закупят избрана от тях творба всеки работен ден от 9 до 17, 30 ч. След приключване на инициативата РИОСВ – Смолян ще обяви размера на събраната сума и на кого ще бъде дарена. Събраните пари ще се използват в помощ на деца в нужда. Конкурсът беше обявен по повод 11 декември – Деня на планината. В него участваха повече от 220 деца на възраст от 6 до 9 години от седем училища, една детска градина и клуб „Краезнание” към ОДК – Смолян. Голяма част от участниците оставиха творбите си, за да бъдат продадени с благотворителна цел. Бяха  раздадени  много индивидуални и групови награди, подаръци и грамоти за активно участие получиха и всички училища.