Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.12.2015

 С уникална изложба на детски творби изработени от природни материали РИОСВ – Смолян ще отбележи 11 декември - Ден на планината. Макети на къщи, пана и сувенири показват красотата на Родопите. Експонатите са изработени от творци на възраст от 6 до 9 години и са подредени във фоайето на инспекцията. Изложбата е достъпна за всеки, който иска да я разгледа.

На 9 декември от 14.30 ч. в РИОСВ – Смолян ще се проведе церемония за награждаване на участниците в конкуса „Дарове от планината” и фотоконкурса „Родопа – планината на Орфей”.
Инициативата иска да привлече вниманието на хората върху значението на планините, които заемат около ¼ от повърхността на планетата и са дом на почти 10% от населението на земята.
Международният ден на планините – 11 декември е определен през 2003 г. на 53-та Генерална асамблея на ООН с резолюция 57/245 на общото събрание на ООН от 2002 година, с цел  да се популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони.