Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.11.2015

 РИОСВ-Смолян изготви предложение до МОСВ за обявяване на две дървета от вида  „бряст“ за защитени. Те се намират в махала Черешево, местността Брестът в землище на село Могилица, община Смолян. Дърветата са в много добро състояние, на възраст около 200 и 300 г., с височина 31 и 27 м и обиколка  – 3, 30 и 5, 60 м.