Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

02.09.2008

Предписанията, които РИОСВ-Смолян даде на кметовете на селата Михалково и Лясково за почистване на констатираните единични замърсявания с битови отпадъци са изпълнени в срок. Това показва повторната проверка на инспекцията. Жителите на село Лясково са подписали декларации да не изхвърлят отпадъци в реката. Подобни декларации предстои да се подпишат и от живущите в село Михалково.

На крайпътните отбивки по десния бряг на язовир Въча, които бяха силно замърсени са поставени 5 контейнера, констатираха още експертите. Предстои поставяне на табели, призоваващи рибарите да не изхвърлят отпадъците си на нерегламентирани места.

Въпреки акцията, организирана от РИОСВ-Смолян и община Девин за почистване на десния бряг на язовира и населените места от водосбора му, при днешната проверка отново се констатират единични изхвърляния на отпадъци във вече почистените райони.