Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

27.11.2015

РИОСВ – Смолян се включи в седмото издание на кампанията Европейска седмица за намаляване на отпадъците. На 23 ноември се проведе семинар с ученици от ПГПИ в Смолян на тема: „Превръщане на отпадъците в полезни материали“. Експерти на РИОСВ – Смолян изнесоха лекции по темата. Участниците в семинара имаха за задача да подготвят материали, показващи дейности, свързани с темата. Илюстрациите ще се използват за изработване на календари за 2016 г. и образователни брошури, които ще се разпространят в училищата.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността по правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, обществото и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.