Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

03.11.2015

 РИОСВ – Смолян регистрира папагал какаду – хибрид от голямо жълто качулато какаду и голямо бяло качулато какаду. Птицата е излюпена в домашни условия и е най-новият член на семейството папагали, собственост Огнян Геров от с. Соколовци. По думите на собственика случаите, при които в домашни условия могат да се излюпят малки са изключително редки.

От няколко години Огнян Геров и съпругата му работят за осъществяване на проект: „Център за рехабилитация и възстановяване на папагалите”. Центърът ще предоставя убежище и ще търси осиновители на птици, които по някакви причини са останали без собственик.
Регистрацията на този вид папагали е задължителна съгласно Закона за биологичното разнообразие, с цел предотвратяване на незаконен трафик и контрабанда с екзотични видове, повечето от които са изчезващи от природата. Всеки собственик получава от РИОСВ регистрационни карти, които съпровождат екземплярите при продажба, даряване и издаване на разрешително по CITES за износ, само при изяснен произход на екземплярите.