Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

19.10.2015

РИОСВ – Смолян, съвместно с Регионалната лаборатория – Смолян и съдействието на „ВИК“ ЕООД проведоха открит урок по повод Световния ден за мониторинг на водата – 18 октомври. Той се състоя в Градската пречиствателна станция за отпадъчни води – Смолян, с участието на ученици от ПМГ „Васил Левски“. В петък експертите представиха цялата процедура по пречистване на водата в пречиствателната станция, а специалисти от Регионалната лаборатория в Смолян взеха водни проби и демонстрираха експресен анализ на място. 
Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава през септември и октомври всяка година в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации. Световният ден за мониторинг на водата дава възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто отношение на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти, както и насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.