Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

29.09.2015

Акт по Закона за водите ще бъде съставен на бетонов възел „Средок”. Нарушението е установено след подаден сигнал за умряла риба в района на квартал Средок. Експерти от РИОСВ – Смолян, съвместно с представители на РЛ – Смолян и БДИБР – Пловдив извършиха проверка, при която е обходен двукилометров участък  до вливането на река Еленска в река Черна. Констатирани са около 30 екземпляра умряла риба. Няколко поредни дни са извършени обстойни проверки на района около бетонов възел „Средок”, стопанисван и експлоатиран от „БМ Трейдинг - Смолян” ЕООД, както и на други обекти. Констатирано е, че в коритото на реката, след възела, има ясни следи от отложения на сивкава бетонова утайка. 
Взети са водни проби и са измерени температура, активна реакция (рH),електропроводимост и разтворен кислород /наситеност с кислород. Резултатите показват повишени стойности в алкалната зона на рН – 9,54 при норма 8,5. 
С изпращане на покана за връчване на акт за нарушение по Закона за водите, РИОСВ – Смолян стартира административно-наказателно производство срещу „БМ Трейдинг - Смолян” ЕООД.