Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.09.2015

          РИОСВ-Смолян награди участниците в конкурса „Моята зелена улица, моят зелен град”. В инициативата се включиха 61 ученика от втори, трети и четвърти клас на ОУ „Иван Вазов” – гр. Смолян. Всички участници бяха наградени за положеното старание.
Конкурсът беше обявен по повод „Европейската седмица на мобилността 16-22 септември”. Кампанията стартира за девети път. Организира се от Европейската комисия с цел да се насърчи поведение на хората и действия на институциите, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и подобряването качеството на живот на гражданите.