Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

16.01.2008

24623 лева от продуктова такса са постъпили в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС / след проверки на РИОСВ-Смолян през 2007 година. Контролираните фирми през миналата година са били 78, като 41 от тях членуват в организации по оползотворяване на отпадъците от опаковки.

През 2008 година контролираните обекти ще се увеличат, като ще се обхванат и обекти от търговската мрежа, които пускат на пазара опаковки.

Към момента на територията на инспекцията няма идентифицирани производители и вносители на пневматични гуми, МПС, батерии и акумулатори и масла, които също трябва да заплащат продуктова такса съгласно закона за управление на отпадъците. Идентифицирана е една фирма, която произвежда електрическо и електронно оборудване и тя е член на организация по оползотворяване.