Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

31.07.2015

Днес в РИОСВ – Смолян се получи още един сигнал за замърсяване на р. Бялизворска. Извършена е повторно проверка на водите на реката в района на с. Бял извор. Към екипа е включен и представител на БД ИБР – Пловдив, тъй като жалбата е за цялостно влошаване  състоянието на водното тяло, а не само контрол по зауствания.

Установено е, че има промяна в цвета на водата – сивкав. Такава не е констатирана при вчерашния оглед. Според проверяващите замърсяването е от битово-фекалните води, зауствани от селищната канализационна мрежа. Поради сушата, нивото в реката е много ниско и формираният отток е изцяло от заустванията. Днес са взети 3 водни проби – от изход на  канализацията, след изхода, и една от моста на разклона за Ардино – Смолян.

Взетите вчера проби от водите при изхода на пречиствателно съоръжение към мандрата на ЕТ „Алада – Мохамед Банъшък”, не показват замърсяване. Изследваните показатели – ХПК, неразтворени вещества и мазнини, са под пределно допустимите норми.