Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

31.07.2015

Групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян провери сигнал за две убити овце в района на село Арда. Сигналът е получен днес сутринта от близък на собственичката на стадото. Животните са изчезнали в понеделник вечерта. По време на огледа  не са намерени доказателства, че нападението е било от мечка. По труповете на животните, които са в напреднал стадий на разлагане, не са намерени следи, от които да е ясно, че нападението е извършено от кафява мечка. Експертите не могат да дадат категорично становище за причината на смъртта на овцете, тъй като от инцидента до момента на проверката, е изминало много време и не са запазени никакви видими следи.