Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

30.07.2015

 

         Тази сутрин в РИОСВ – Смолян е подаден сигнал на телефон за замърсяване на р. Бялизворска. Според жалбоподателя замърсяването е от отпадъчни води, нерегламентирано  изхвърлени от мандрите в района. Незабавно е изпратен екип от експерти на РИОСВ – Смолян. Осъществена е среща с жалбоподателя, на която той е демонстрирал агресивно поведение. Екипът е потърсил съдействие от кмета на с. Бял извор и полицията.

            Проверяващите, заедно с кмета на селото са извършили оглед на р. Бялизворска, в участъка, визиран от жалбоподателя – от моста на разклона за Ардино – Смолян и моста до входа на „Родопчанка” ООД. Взета е водна проба, въпреки че е нямало видими следи от замърсяване. От жалбоподателят е посочен  предполагаемият източник на замърсяването - тръба за заустване на отпадъчни води след пречиствателно съоръжение към мандра, на ЕТ „Алада – Мохамед Банъшък”. Установено е, че заустването е съгласно разрешително за от БД „ИБР” – гр. Пловдив, на което РИОСВ – Смолян осъществява контрол.

            Резултатите от анализа на взетите проби ще бъдат оповестени допълнително.