Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

23.07.2015

Експерти от РИОСВ – Смолян и ЮЦДП-ТП „ДГС – Смолян” извършиха съвместна проверка на естествените находища на мурсалски чай в местността Мурсалица. Проверката е инициирана от кмета на с. Мугла Даниела Кубинска. Експертите установиха, че е започнало събиране на билката. В находищата не са констатирани нарушения. Проверяващите са намерили двама души, които са събирали растението за лични нужди, като в момента на проверката не са превишили количеството от два килограма свежа билка на ден. Брането е извършено съгласно правилата и начините за събиране на мурсалски чай, регламентирани със Закона за лечебните растения.

РИОСВ – Смолян напомня, че мурсалският чай може да се събира само за лични нужди, в количества не по-големи от 2 кг на ден, с начини и средства, които не увреждат находищата. При надвишаване на това количество и извършване на търговска дейност с растения, подлежащи на специален режим, нарушителите се наказват с глоба от 100 лв. до 1000 лв. или имуществена санкция от 500 лв.  до 3000 лв.

 Мурсалският чай (Sideritis scardica) е билка, отдавна използвана от родопчани. Известен e и под името Пирински чай. Расте единствено на Балканския полуостров, главно в Родопите и Пирин, на над 1200 метра надморска височина. Растението притежава 19 микроелемента, които са от първостепенна важност за организма на човека. Мурсалският чай се използва най-вече за подобряване на храносмилането, стимулиране на кръвообращението и облекчаване на симптомите на грип, простуда, кашлица, астма, хипертония (високо кръвно налягане), нарушения в обмяна на веществата или във функциите на ендокринната система, стрес, умствена преумора и др.