Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

14.07.2015

Групата за бързо реагиране към РИОСВ – Смолян незабавно провери сигнал за убита овца. Стадо било нападнато от мечка по време на паша в с. Гудевица, община Смолян. Нападението станало на 13 юли 2015 г. вечерта, преди животните да бъдат прибрани в селскостопанските постройки. Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.