Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

13.07.2015

По повод  коментар на гражданин за замърсяване със строителни отпадъци в района на м. „Балиевата вода” РИОСВ – Смолян извърши проверка. На посоченото място, експертите установиха, че има земни и скални маси изсипани в имот, собственост на строителната фирма. За депонирането им е издадено разрешение от община Смолян.  Констатираха се малка част  изхвърлени строителни отпадъци – PVC тръби. При засипването със земни маси, единични, по-големи камъни са попаднали в дерето, граничещо с имота и в съседния имот. След намесата на служителите на РИОСВ – Смолян, строителните отпадъци и едрите камъни са почистени.

РИОСВ – Смолян има „Зелен телефон”, на който гражданите могат да сигнализират за извършени нарушения и да подадат сигнал.