Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

07.07.2015

Експерти от РИОСВ – Смолян извършиха проверка на Поддържан резерват „Шабаница”. Не са констатирани щети върху дървесната растителност в следствие на природни явления. Не са установени нарушения в резултат на човешка дейност. При проверките е акцентирано и на противопожарни мероприятия, съгласно утвърдения оперативен план за недопускане на пожари.

 През 2012 г. резерватът е включен в проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастракли, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ – Смолян“. По проекта в Поддържан резерват „Шабаница” са  поставени информационни табла и табели, очертани и маркирани границите на резервата, изготвен е мултимедиен продукт показващ, биоразнообразието и интересни панорамни гледки.

 ПР „Шабаница“, познат още като Старата гора, е  обявен за резерват през 1956 г. От 1999 г. е прекатегоризиран в поддържан резерват.  Разположен на стръмни терени по горното течение на Чаирска река, югоизточно от Триград, непосредствено до границата ни с Гърция. Надморската височина на територията е 1700 до 1800 метра, в които влизат 23 хектара буково-смърчова гора. Има смърчови дървета са възраст над 200 години и с височина от 35 метра. Резерватът е обявен, за да се опазят тези вековни гори.

Снимка!