Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

06.07.2015

Експерти от РИОСВ – Смолян запознаха учениците от ателие „Творческо писане” към Регионална библиотека „Николай Вранчев” с биоразнообразието в Родопите. Ученици от III до VI клас имаха възможност да изгледат филм за резерватите на територията на РИОСВ – Смолян и за защитените растителни и животински видове. Голям интерес предизвикаха презентациите за живота на мечките. На децата бе обяснено, как да избегнат среща с мечки и какво да правят, ако това се случи. Експерти от РИОСВ – Смолян подариха на учениците книги, брошури и дискове. През първата половина на 2015 г. в Информационния център на екоинспекцията се състояха шест срещи и беседи с ученици и студенти от Смолян.

Снимка от събитието