Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

01.07.2015

По време на проверките експертите на РИОСВ – Смолян не констатираха замърсявания и нерегламентирани сметища по пътищата в региона. На местата за отдих и почивка са поставени съдове за изхвърляне на отпадъци, които се обслужват от сметосъбиращите фирми. По разпореждане на МОСВ  в края на април  инспекцията уведоми кметовете на всички общини и областните пътни управления на Смолян, Благоевград, Пловдив и Кърджали, да извършат почистване от замърсяване с отпадъци на пътищата от републиканската и общинските пътни мрежи.  Бяха дадени и предписания за организация и контрол на дейностите с отпадъци, за да не се допускат нерегламентирани сметища край пътното платно и повторно замърсяване на вече почистени терени.