Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

26.06.2015

В началото на юли експерти от РИОСВ – Смолян ще извършат мониторинг на находищата на защитеното растение „Родопски крем“. Ще бъдат обходени всичките осем находища на територията на РИОСВ – Смолян и ще се извърши цялостно преброяване на екземплярите. През последните години защитеното растение се среща по-често, а в зависимост от надморската височина, „Родопският крем“ е в различна фаза на цъфтеж в момента. Рядкото растение е балкански ендемит и се среща само в Родопите – на територията на Южна България и Северна Гърция. У нас има утвърден от министъра на околната среда и водите план за опазване на „Родопския крем“. В документа са описани 10 находища, а 8 от тях са на територията на РИОСВ-Смолян. С цел опазването на вида, голяма част от тях са обявени за защитени територии. Това са местността „Ливадите” в землището на село Сивино, „Куцинско блато” в землището на село „Проглед” и резерват „Сосковчето” в землището на Смолян. Видът се среща още в района на Рудозем – местността „Циганско градище” и в района на село Стойките.

Снимка