Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

25.06.2015

Експерти на РИОСВ – Смолян се включват в 7-ото издание на Международното преброяване на белия щъркел. То се провежда веднъж на 10 години с участието на над 40 държави.  Тазгодишното започна на 15 юни и ще продължи до 15 юли 2015 г. Координатор на инициативата у нас е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Преброяването на белия щъркел в България се извършва по методика за мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Белият щъркел е рядко срещан на територията на област Смолян. Установено е, че гнезди само в община Борино. Експертите от екоинспекцията ще посетят девет общини и ще събират информация за местонахождението и броя на гнездата, причините за незаетите или пострадали гнезда, обезопасяването им, броя на обитаващите ги екземпляри и тяхното поколение. Белият щъркел е единствената едра птица, която гнезди в населени места и е биологичен индикатор за състоянието на средата, която обитава човекът. Той е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и  щастието.