Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

22.06.2015

 “Групата за бързо реагиране” при РИОСВ – Смолян провери сигнал за щета нанесена от кафява мечка, в района на село Орехово. Сигналът е постъпил тази сутрин.  Констатирано е, че е разбита врата на обор и са умъртвени три прасета и  четири овце. Намерени са множество следи, доказващи че нападението е от мечка. Комисия ще изготви предложение за обезщетяване на собственика.